Børnesikkerhed

ENDELØS KÆDE / SNOR ELLER OPTRÆKSSNORE

Tilføjelsen omkring børnesikkerhed i standarden EN 13120:2014 har til formål at minimere kvælningsrisikoen for børn i op til 3–4 års alderen, der typisk kan forekomme ved brug af endeløse kæder og snore samt optrækssnore. Derfor påvirker standarden udelukkende gardiner, som betjenes med enten endeløs kæde/snor eller optrækssnore.

Snor-, kæde- samt snor-/ kædebetjening

Som følge af EN 13120 bestemmes betjeningslængden, på kæden/snoren af monteringshøjden i kombination med produkthøjden. Tilsvarende vil der fremover kunne medfølge nye komponenter, der gør det muligt at opstramme de endeløse kæder/snore eller opvikle optrækssnorene. Formålet er at sikre sig, at det ikke er til fare for børn.

Når vi kender monteringshøjden

I dette tilfælde bør snoren/kæden leveres i en længde, der slutter min 150 cm over gulvet på foldegardiner. Dog kan kæden slutte min 60 cm over gulvet, hvis de er udstyret med en kædesamler, der springer, hvis den belastes i tilstrækkelig grad.

Når vi ikke kender monteringshøjden

For produkter med en højde under 250 cm bør kæde/snor leveres i en længde på max 100 cm, mens produkter med en højde over 250 cm bør leveres med en kæde/snor i længden: produkthøjde minus 150 cm. På kædebetjente foldegardiner bør kæden dog være max 2/3 af gardinets højde, idet de bør være udstyret med en kædesamler, der springer, hvis den belastes i tilstrækkelig grad.